(12) 346-48-04 / 668-275-921

Priorytetem naszych działań dydaktyczno – wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i rozbudzanie ich indywidualnych zainteresowań, mających na celu osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze realizujemy zgodnie z obowiązującą „Podstawą programową nauczania przedszkolnego”.

Posiadamy dwie grupy wiekowe 3 – 4 latki i 5 – 6 latki każdą z nich opiekuje się trzech nauczycieli.

Realizację zadań wynikających z podstawy programowej gwarantuje kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach kierunkowych i specjalistycznych. Są to:

Nauczycielki wychowania przedszkolnego

Nauczycielki j, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego

Nauczycielka przedmiotów artystyczny – plastyka muzyka

Instruktorzy zajęć dodatkowych

Logopeda, psycholog, doradca metodyczny

Czynimy wszelkie starania, aby wychować dzieci o bogatej wyobraźni twórczej, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób. Gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych, indywidualnych rozwiązań.

W tym celu:

Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowościowego dziecka, odpowiedni do ich indywidualnych potrzeb i możliwości poprzez udział dzieci w:

 • warsztatach artystycznych,
 • spektaklach teatralnych,
 • udział w spektaklach teatralnych (w placówce, w teatrze),
 • wycieczkach rekreacyjno – poznawczych,
 • programach kształtujących zamiłowanie do literatury pięknej,
 • konkursach artystycznych,
 • warsztatach muzealnych.

Rozwijamy zdolności i zainteresowania dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych takich jak:

 • nauka języków obcych – j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki,
 • rytmika,
 • zajęcia muzyczne – realizacja autorskiego programu „Czar muzyki -czyli wdrażanie do pisania, czytania oraz rachowania na bazie muzykowania”,
 • taniec towarzyski i breakdance.

Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka w zakresie jego potrzeb rozwojowych poprzez:

 • zajęcia stymulujące rozwój mowy,
 • indywidualne zajęcia logopedyczne,
 • indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • naukę i doskonalenie pływania (Solne Miasto).

Podejmujemy działania edukacyjne ukierunkowane na jak najlepsze przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego skierowane dla sześciolatków poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych prowadzimy   cykliczne spotkania ze : stomatologiem, fizjoterapeutą, pracownikami straży miejskiej, straży pożarnej oraz organizujemy coroczne szkolenia –„Mały ratownik”. Realizujemy projekt „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy ”- który służy promowaniu zasad zdrowego jedzenia. Składają się na niego: spotkania z dietetyczką, warsztaty kulinarne dla dzieci, wspólne przygotowywanie posiłków przez dzieci i zaproszonych rodziców

Przedszkole ma własne tradycje, logo, hymn oraz kalendarz imprez i wydarzeń, które podkreślają jego odrębność i specyfikę.