(12) 346-48-04 / 668-275-921

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu. Są to:

– nauczycielki wychowania przedszkolnego,

– absolwentki wychowania artystycznego – wychowanie muzyczne, plastyczne,

– nauczyciele języków obcych – języka angielskiego i hiszpańskiego.

Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści z zakresu:

– logopedii,

– psychologii,

– profesjonalni instruktorzy zajęć – tanecznych (taniec towarzyski, breakdance), robotyki i pływania

W przedszkolu zatrudniony jest dodatkowo doradca metodyczny, który czuwa nad prawidłową realizacją procesu wychowawczo – dydaktycznego oraz monitoruje postępy edukacyjne dziecka.