Oto niektóre z powodów:

 • Dobra troskliwa opieka młodych, pełnych ciekawych pomysłów nauczycieli, specjalistów.

 • Codzienny kontakt z językiem angielskim w formie atrakcyjnych zajęć, prowadzonych przez nauczycieli języka angielskiego.

 • Formuła dwujęzyczności - stosowanie przez wychowawców w trakcie codziennych zajęć dydaktycznych w oparciu o program "English Adventure". Uczymy zwrotów i poleceń w języku angielskim. Dzięki temu dzieci uczą się języka w sposób naturalny.
 • Nauka dodatkowych jezyków obcych - języka niemieckiego i francuskiego (grupa starsza).
 • Rozwijanie kreatywności poprzez warsztaty teatralne oraz literackie.
 • Zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą w oparciu o autorski program "Czar muzyki - czyli wdrażanie do pisania, czytania oraz rachowania na bazie muzykowania".
 • Interesująca, globalna nauka: zajęcia przygotowujące do nauki czytania (metodą symultaniczno - sekwencyjną wg prof. Jagody Cieszyńskiej) i pisania, zajęcia matematyczne (wg prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej), przyrodnicze, historyczne.
 • Dodatkowe zajęcia dla dzieci 6-cio letnich ukierunkowane na wszechstronne, optymalne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
 • Profilaktyka zdrowotna: gimnastyka korekcyjna, zajęcia stymulujące rozwój mowy wg autorskiego programu wspomagania rozwoju mowy.
 • Wspomaganie procesu przystosowania się dziecka do środowiska przedszkolnego dzięki autorskiemu programowi adaptacyjnemu. 
 • "Kącik relaksu" zamiast tradycyjnego leżakowania, dzieci po obiedzie odpoczywają na dywanie i kolorowych materacach, słuchając bajek, bądź spokojnej muzyki.

 • Smaczne, pełnowartościowe posiłki ( 4 razy dziennie), z uwzględnieniem specjalnych diet dla dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności poznawczych dzieci w zakresie otaczającego świata, w ramach warsztatów: "Eksperymenty naukowe małych badaczy" oraz "Smacznie, zdrowo, kolorowo".