(12) 346-48-04 / 668-275-921

Przedszkole „Puchatkowo” zostało założone 01 września 2009r.

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Puchatkowo”, mieści się w bardzo spokojnej, bezpiecznej okolicy
w budynku wolnostojącym przy ul. Mieszka I nr 2 w Wieliczce.

Przedszkole jest placówką oświatową – posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Nadzór pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej pełni Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie.

Przedszkole „Puchatkowo” jest czynne cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:45 – 17:15. Nie pracuje w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. W trakcie wakacji przewidziana jest również dwutygodniowa przerwa
w drugiej połowie lipca.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat.

W placówce funkcjonują 2 oddziały dla dzieci w wieku 3 – 4 lat i 5 – 6 lat. Dzieci mają do dyspozycji funkcjonalnie
i estetycznie urządzone sale zajęć wychowawczo – dydaktycznych. Są one wyposażone w bezpieczne kreatywne zabawki i pomoce dydaktyczne adekwatne do potrzeb i możliwości przebywających w niej dzieci.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu. Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści z zakresu logopedii, psychologii, a także profesjonalni instruktorzy zajęć. W przedszkolu zatrudniony jest dodatkowo doradca metodyczny, który czuwa nad prawidłową realizacją procesu wychowawczo – dydaktycznego oraz monitoruje postępy edukacyjne dziecka.

Przedszkole Puchatkowo

WYRÓŻNIA NAS

Kadra pedagogiczna

Oferta programowa

Działania prozdrowotne